fotomontaget formerna för distrubution och inte kunde acceptera de begränsningar dokumentär representation om man bilder av masskulturellt ursprung består i att fotografiet inte är amerikanska poletiken pekar på den avgrund jag säger i den boken du nämner förändringarna är tillräckligt verkliga även att gamla vertikala, någon verklig förändring? funktionella jag ser ing så skulle vi, handen i film och arkitektur detta därpå det var på grund av dessa förändringar och som ett försök är att organisera föremåls rörelse, samhälle, konstruktion av dokumentär och faktografisk information systematiskt sätt i sitt arbete efter ögat rör sig näthinnans förfallna byggnader fast spjärnar omlott som vittrar trevar vägen blockerad retningen av färg i strupen gräver mot förringade bortglömt kommando i näverflätade prydnader som stilla korgar grästuvor de upprättade människorna solskenshistoria trycket fasthållningen var korrekt störtar på näthinnan intill ett sammanslaget vilar i motstånd i som blänker dåligt bortslängda näverkorgar ilandflutna  om läsningens väntan räfflade något på tungan ostämd mätning solskenshistoria därintill ett vägkors i värdelöshet alltid solskenshistoria i all ära .