Common room for reflection it can be abandoned structured in a sense it is in their intrest i

believe there will be more the need for and function of we look more closely centres have

largely adopted the flourishing some of it will tickle planning committees(1972-

1983)following similar attempts when they first began capital flow brought to you appearing

in all of them public institutions to increase the general in the next decade vulgarisation

people located diminished transparency contact with each other potential purchasers with a

large number widened the gap the maintenance of core without self-reflection contains no

purposals communications blad ni målade griper väntrum ger resten smak gulaktig

ängsblomma ute jag klappar hund blek jag smakar hår intill sändningen känns vitt streck

markerar plikt är vitt hår skiner mot solen glad tar om läger i sankmark lyser där benen bålen

händerna hittills färgade solsken flaggan trycker mot tungan underskön ficklampan i tisdags

låter som gränslösa sånger constantly getting stronger ministerial instruments are basically

hostile hemisphere has been invented in the region is complex in the middle of the process to

cover the faces suddenly into hostility produce work requires a dialogue sameness ignorance

and conflict dagas det kvarlevan likformig aha enligt det sågandes intervaller bålen isolerad

små små fläckar pälsen drivveden slabbig och ogenomtänkt gick jag tillväga grundmurat det

hade erbjudits åt höger åt vänster glider ut omänskligt sakta en nidbild limmad på skåpet

boyta åt höger åt vänster a hierarchical function applicant among some of those become a

two-edged state gives support fun and festivity emerging in the horizon industries such as

tourism propagated internationally disappeared completely.

e.c


det regnade, bleker korslagda skenor i svällande anslutna träbitar,fuktigt,i högdalstippen var en enorm hangar, försvann därunder,pressades det strömmade svett från mitt ansikte,korslagda skenor, ögonen svalde de strålningsskydd som vilar likt människor sticker iväg under det rämnade byggnaderna, lukten av ozon inne i plasthöljet,maskinen smattrade,iväg tillsammans drömmande under snedställda sjöstjärneögon,sprack upp och blandades med gyttjan,jag var där då,släpades fram,av sällskapliga virkerskor,som ändlöst släpade sig fram,sorterade.