brev rensa stänb——i ljusets låga gripande rågsvedsfönster förtretrensa——-i skallgång i skallgöring lägger små blad små blad av rönnkletar fast i väggenrörelse nageldär stannar rörelse nagelsom inte villetrångmål, i ljusavstanningkopiering
Source: Texts