linjer ,lämnade stäng in därlämnar avsky syn rinnandeingenting nytt den här gångenigen ingen öppet direkt dygnet runti parkeringshuset på botten av tjärnenrinna ansiktslös i olika vinklarbryter blad, bladlik liknar andra blad på bottenvinklar i bladets form som öppnaren fisk som lever av miljöfarligt avfall ett filter gråttin suger in frasiga ögongloberbubbel bubbel på botten av gröntsvävar lägger in vinklari skogen stannade till vid diketreflexer inlagda drar ut ur bladetut ur bladet som spolformad rinnerskrattar högtrinn i den platsen anvisaslexikon spolformat på botten av tjärnendär fanns inte du inte jaggrått lök, friterade lökringarbladet inne i parkeringshuset höstgestalt rinner av klick nära en ställd ytalägger in ansikte anvisasålägga motiv påvisa skuld ointressantaav rinnande ansikte ansikte i rönnenfel där vilar inteöppnar vägen lägger upp papper på hyllaigen bytte ut tändergrön rinna ansiktet vid diket inslagenframskjutna käkar anvisas rinnerinslagen käke inget leende vid rönnen som stannade till vid diketlämnar område plats flera i dialog Läs och svara på mejl direkt i mobilen! Klicka här!
Source: Texts