genom genom lägg in stängdanödvärn lämnar in till projektionprojektioner i tjärnenstäng, lösöre vattenfylldmitten på dageninlagd igen oklar övar upp ögonenpå dagens öppningsmetarbladet lägger in ljusa molngyttjaolika avstannadi saft längtan av gröndär smälter lösöret in i öronen öronenrinner i gråttlätt uppviktapå de två stolarnainlagd ansikte i tjärnensommarhistoria smakar vattnet gott, du på några meters djupränsle i grön innantill öppnar ögonen under vattnetsjunkerstigerränsle smetar av mig i fredens kvarteri fylld boracoltankglobalt mediaorakel från fastigheter ansiktet speglar sig i ytanöppnar grönt blad för varje öga deltar i samtalet leende Hotmail i mobilen på 5 sekunder! Klicka här!
Source: Texts