Deras heliga mål är :störta dårar och slå skälmar! Nemligen dessa dårar och skälmar som kunna jemföras med verdens monstra , d.ä som för mäktige at kunna dömas efter människo-ordning (T.Thorild )