Bondmoran av börd. Bondmoran måste tåla ett stick i pälsen då och då. Hon extaknäcker ju. Att vara riksdagsledamot är ju inte särkilt välbetalt. Jag tror ju på potentialen och knowhow för Sverige. Tur att jag och likaledes outbildade människor styr Sverige. Om vi inte hade en similaritet med majoriteten skulle vi ju kunna förlora röster.