Djuren. Om 20 år strövar återstoden av människo-djuren omkring i vildmarken. Omkring en procent av världns befolkning har bosatt sig i Dubai och byggt ett paradis åt sig. De har raderat all historieskrivning. Internet där är inte som vi känner det idag. Det finns inga pengar och ingen religion. Människan där är inte bunden av cachelagrade data.