Ledighetskommitén. Alkoholister och andra missbrukare är de enda en kan lita på. De vet var de ska och de vet vad de får.