Det gäller att ha tur i “dessa tider” Survive, thats the name of the game. Men medan personer med DID pendlar mellan olika delidentiteter av sig själva, har dessa schizofrena en varaktig uppfattning om att vara någon specifik annan, som regel upphöjd och berömd, människa, till exempel att de alltid tror att de är Jesus.