Folk stirrade på hans smink…problemet var bara att det inte var något smink. Det satt fast i huden. KAPTEN KRISTUS. I AM A SOLIDER. I RULE ALL THE MEN IN A LAND OF SLIME. I AM A SOUL-COLLECTOR. I TRANSFIGURATE MINDS. I MOVE BRAINS. MESSAGE to the righteous…….I AM THE MIND-REMOVER. Upsetting the country I move brains and i transfigurate minds. I am a soul-collector. Children of the eye, children of the light, var inte rädda för ljuset. Den national-romantiska kärleken och den vanliga romantiska kärleken, och vi får inte glömma den national-socialistiska kärleken. Ett socialdemokratiskt neutrum viskade – taaa seeeeden dit man kooomer. Generalens måltid och onda dieter ©Lasse Söderberg 1969. I’ll light the fire You put the flowers in the vase that you bought today Staring at the fire for hours and hours while I listen to you Play your love songs all night long for me, only for me Come to me now and rest your head for just five minutes, everything is good Such a cozy room, the windows are illuminated by the Sunshine through them, fiery gems for you, only for you Our house is a very, very, very fine house with two cats in the yard Life used to be so hard Now everything is easy ’cause of you And our la, la, la, la, la, la, la, la, la Our house is a very, very, very fine house with two cats in the yard Life used to be so hard Now everything is easy ’cause of you And our I’ll light the fire while you place the flowers in the vase that you bought today. Bank to bank. Awful nice……( Pretty Boy Floyd, Michael Jackson och Sillstrypar’n)

Bybor/Inkognito. Ett dubbelporträtt. Inkognito av Kjell Höglund. Ett tillbakadraget liv Ett liv som inkognito Utan alltför stora gester Utan jubel och fanfarer Ett liv som ingen tror på Som ingen tycker verkar värt besväret Ett tillbakadraget liv Långt ut i marginalen Utan varken buller eller bång Inkognito, inkognito Under antaget namn På tysta lätta fötter Ett liv i skymundan Långt bortom allfarvägarna Ett tillbakadraget liv På baksidan av månen Ett liv som ingen lägger märke till I stillhet och begrundan I det tysta och fördolda Bakom alla ytor och kulisser Inkognito, inkognito Under antaget namn Ett liv i ögonvrån Inom parentes Och i allra största diskretion Ett liv i avskildhet I skygghet och försynthet Utan några utropstecken Ett tillbakadraget liv Ett liv som inte syns Bortom alla nyfikna blickar Inkognito, inkognito Under antaget namn Ett liv i lugn och ro I anspråkslöshet I glömska och utan pretentioner Ett tillbakadraget liv Utan pukor och trumpeter Ett liv till ingen världens nytta I en avlägsen trakt Långt bortom tidens larm Ett liv i kontemplation