Den skyldige. Om du sluter dina ögonlock, varar natten för evigt. Fel! Fel! Fel! , och du, fimpa dessa utropstecken, fimpa dem i alla mina brev från kronofogden. Kommer alstra bra energi. Men du, smyg inte försiktigt barfota över din inhandlade renfäll till eldstaden i ditt stora hus för att tända din eld med kravbreven. Kajorna har byggt bo i skorstenen, de har ungar nu.