Porträtt av Åsa Eriksson, grundskolelärare. Ordinarie riksdagsledamot  2018-2022, socialdemokraterna.                                                       Pekoral (från latinets pecus: boskap, fä) ” … uttrycks- och meddelelsebehovet är långt större än gestaltningsförmågan. Den emotionella och intellektuella kapaciteten räcker inte till för de stora ambitionerna …” Some kinda love Margarita told Tom Between thought and expression Lies a lifetime Situations arise Because of the weather And no kinds of love Are better than others Some kinda love Margarita told Tom Like a dirty French novel Combines the absurd with the vulgar And some kinds of love The possibilities are endless And for me to miss one Would seem to be groundless Mmm-hmm, oh yeah “I heard what you said” And Margarita heard Tom And of course you’re a bore But in that you’re not charmless ‘Cause a bore is a straight line That finds a wealth in division And some kinds of love Ooh, are mistaken for för vision… /Lou Reed  Husets fortsatta liv, Hvilan i Ängelsberg. Lindströms hustru var en tysk adelsdam vid namn Helena von Götz, vilket har givit upphov till myten att Göring skulle ha besökt Hvilan. Någon säger att det är helt fel, någon annan att han har sett möbler med nazistsymboler där. Att Göring hade en svenskfödd hustru tycks vara en sanning som återges av många källor, men det är ju synnerligen tveksamt om det kan tolkas som stöd för myten. Kanske går det inte att finna den hela sanningen. Men att det fanns en mer välvillig inställning till nazismen i Sverige under mellankrigstiden, kan väl sägas var sant. Den stora tillbyggnaden på norra sidan, med bla matsal, gjordes i början av 1900-talet. 1988 fick fastigheten kommunalt avlopp och någon gång har arealen tydligen utökats eftersom nuvarande ägaren säger att det är 2,4 ha medan köpeavtalet talar om drygt 1 ha. Editerad av: Åsa Eriksson (2019-08-24 15:03:15) 11 dec 2015 Hon grät och plötsligt lyssnade alla på henne Hon grät sig igenom presentationen av flyktingkaoset i Norberg. Landshövdingen hämtade näsdukar. När hon var klar förstod hon att alla hade lyssnat. Hon fick direktnumret till migrationsministern. Åsa Eriksson i Norberg blev rikskänd som ”det gråtande kommunalrådet”. Inget hon sätter på cv:t, heller inget hon skäms för. Det hände förra hösten. Norberg behövde hjälp. Det var akut brist på bo- städer, bråk på stan och skrämmande förslag på problemlösningar i sociala medier.