Porträtt av Jonas Bergman. Commando Marcel Duchamp. I minne. (I veckans och årets första Rakt på Sak har jag ringt upp och haft ett samtal med Jonas Bergman. Jonas är aktuell med konstprojektet “Hemmet” på den konstnärliga plattformen A N D R A S I D A N i Stockholm. I verket behandlar han de upplevelser och erfarenheter han fått efter att ha tvångsvårdats på ett statligt LVM-hem (LVM: Lagen om vård av missbrukare). Han berättar om hur missbrukarvården i Sverige fungerar idag, om institutionalisering och om avskalanden av identitet. Vad händer en människa som blir fråntagen sitt egenvärde och tvingas överge sin moral för att överleva? Och vad det är egentligen staten lägger sina pengar på, förvaring eller vård? Jonas berättelse är personlig, stark och en brännande het kritik under detta valår 2014. Missa inte hans historia)