Pekoral (från latinets pecus: boskap, fä) “uttrycks- och meddelelsebehovet är långt större än gestaltningsförmågan. Den emotionella och intellektuella kapaciteten räcker inte till för de stora ambitionerna …” “Between Thought & Expression Lies A Lifetime”/Lou Reed