-Jag vet nog vad jag gör, ta mig fan! -Drömmare, res er och vakna, innan de säger:-Av jord är du kommen Sist vi sågs, sa Pär, var jag asocial Men nu är jag hemma i Fredens lokal Här är vi alla lika goda ska du veta Röda och blåa, beniga och feta Kan du bara pröjsa är du en ärans man Och kan du inte pröjsa så snacka med han