lördag 27 februari 2010

hälla i inombords omständig ritual
bländare sluts i ämnar plockade klump i klump av timglas
därnere slagget ansiktet spåras i
posttron tre stöt stora postbilar
i skogen som vanligt inte vaken där heller
lägger in ansiktet i korsdrag
                          i korsdrag-i stuh stubben rotvältan
i rotvältan stannar grenar som rötter
vänder hand
inne i trästugan ansiktet spänns ut i en vid båge
dämmer upp för mullvaden i skogen
inte som förut

där såg jag dig
inmurad i lera