stänb

stänb stänger in benen i skåpet avståndavstånd grön rinnastänb stoppar bilen mitt i snödrivansnödrivanstänb öppnar inget roligt det fallerstänb det faller av den lillastänb den lilla fågeln grön av kvistenstänb lägger in olika lljus ljusstänb gjorde en konsert i gröntstänb där sätra rymmningen av katt stannarstänb ökade farten benen grönastammar in inlagan grön sig själv närmast troligen avsikten att närma inlagan grön sig slaget sig själv inte har det som numera anses vikten invikta i sig själv h händer löser sitt grepp nästan exakt på den platsen anses sig ständigt stilla andq andas i lungorm äntligen är det dagens öppning skimmer i intill skimmer i dig i sig närmast dagens öppning plats där vantar invikta i mossan i grön dig i sig där kommer dig nitat i leendet öppningen igen där lämnas sig i sig själv och dig öppnar dagen Yes! Windows 7 gör din dator bättre och enklare Yes! Windows 7 gör din dator bättre och enklare
Source: Texts