Skratta, pajazzo. Det något gammalmodiga glasbruket i Komosse råkar i en plötslig kris: driften får lov att läggas om och uppseendeväckande förändringar signaleras i det lilla samhället. Ett mystiskt dödsfall ökar oron. Bruksägarfamiljen Lesser – som sedan en mansålder spelat försynens roll – låter ledningen glida sig ur händerna, men lyckligtvis finns det behjärtade krafter som griper in för att reda upp krisen. Och vad dödsfallet beträffar fogar det sig så väl att läroverksadjunkten Paul Kennet för några sommarveckor sökt en lugn och stilla fristad i Komosse. Det blir klent beställt med lugnet och stillheten och han finner sig snart, tillsammans med sin syster Susanne, mitt uppe i en ny, dramatisk mordgåta. “Skratta, Pajazzo” är en detektivroman med okonventionell uppläggning. Miljöskildringen är konturskarp och levande: brottsutredningen spelar mot bakgrunden av ett patriarkaliskt avkrokssamhälle, som möter och anammar den nya tiden och dess välfärd. Spelet är hållet i en munter komediton. Och Pajazzo-figuren själv, patetisk och löjlig i sin vita narrkåpa, spelar en väsentlig roll både i fråga om brukets kris och när det gäller mordgåtans lösning. Characters Paul Kennet