Kärleken är när allt kommer omkring för de privilegierade.  Men det finns något annat – en, säg, ihärdig händelserikedom  En vedertagen uppfattning om sättet på vilket tingen sluter sig När ens uppmärksamhet avleds ett ögonblick, och sedan är alltsammans  Törnar och historia, som om denna knapriga yta Alltid hade funnits där och inte råkat uppstå alldeles nyss. Den ärrade eftermiddagen är olyckligt vald, kanske, men när de kommer för att mötas   dunkelt Och för första gången, så stiger situationens inre romantik  Som sav i dessa människor  /John Ashbery  Sidan 31 och 32/ En våg/ FIB:s Lyrikklubb nr 241/i svensk tolkning av Ragnar Strömberg/1986

Nu ramlar de vita springarna in…gnägg gnägg…plasmakoncentration ? och bara döda tvestjärtar i brevlådan…there is a door för everything, för everything that swings…. Sjukdomsvinst’ betecknar, enligt Psykodynamisk psykoterapi de fördelar som en person kan åtnjuta på grund av ett sjukdomstillstånd. Primär sjukdomsvinst är den vinst som uppstår när neurotiska störningar, ex tvångssyndrom, minskar personens ångest.[1] Sekundär sjukdomsvinst är den vinst en person kan uppfatta när den får kontroll över personer i omgivningen i form av uppmärksamhet, sympati hjälp och kanske ekonomiskt bistånd samt massor med roliga droger, helt gratis, på grund av sitt sjukdomstillstånd.[